Contatti

Organizzatori

Fastener Fair Stuttgart Team
Mack Brooks Exhibitions Ltd
Romeland House
Romeland Hill
St Albans, Hertfordshire
AL3 4ET
Regno Unito

Tel.: +44 (0)1727 814 400
Fax: +44 (0)1727 814 401
Email: info@fastenerfair.com